تصاوير منتخب
ذکر ایام هفته
تقویم روز
اگر شخصی تمام هستی خود به جز اشتیاق را از دست بدهد، می‌تواند دوباره به موفقیت دست یابد.

کیوکوشین ایچی گکی

ww
01
02
03
04
IMG_0867
05
امار بازديد
اوقات شرعي