تصاوير منتخب
ذکر ایام هفته
تقویم روز
جایگاه و موقعیت را میتوان خرید ولی احترام را باید کسب کرد...

زادروز عیسی مسیح(ع) پیامبر صلح و دوستی را شادباش عرض می نماییم.

photo_2017-12-26_12-40-56

عیسی مسیح(ع) فرمود:

بخواهید تا به شما داده شود، بجوئید تا بیابید، بکوبید تا در به روی شما باز شود
زیرا هرکه چیزی بخواهد به‌دست خواهد آورد.
و هر که بجوید، خواهد یافت .
و هرکه بکوبد، در به‌رویش گشوده خواهد شد.

امار بازديد
اوقات شرعي