تصاوير منتخب
ذکر ایام هفته
تقویم روز
به اندازه ای عاقل باشید که بتوانید برای آنچه لیاقتش را دارید، صبر کنید...!!!

به بهانه روز دانشجو

آیت الله نورمفیدی: مروز دانشجویان باید به فکر توسعه کشور باشند و از نظر علمی کشور را رشد دهند.

33

امار بازديد
اوقات شرعي