فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

تصاوير منتخب
ذکر ایام هفته
تقویم روز
از قضاوت دست بکش تا آرامش را تجربه کنی

تفسیر قرآن

روش پاسخگویی: گزینه مورد نظر خود را به سامانه پیامکی  ۱۰۰۰۳۰۳۰۳۰ ارسال نمایید.

سوالات تفسیر قرآن کریم توسط آیت الله نورمفیدی (جلسه۳۱)  
۱)کدام یک از موارد ذیل از موجبات اِحباط عمل می باشد؟
الف- دروغ
ب- منت گذاشتن بر احسان به دیگران
ج- برتری جویی
د- همه موارد

۲)بر اساس بحث تفسیری منظور از حَسَنه چیست؟
الف- تقوا
ب- ایمان راستین به خدا و توحید
ج- مخالفت با هوای نفس

*****************************************************

سوالات تفسیر قرآن کریم توسط آیت الله نورمفیدی (جلسه۳۰)  

۱)به کدام یک از اقسام توحید در قرآن بیشتر اشاره شده است؟
الف- توحید ذاتی و صفاتی
ب- توحید خالقیت
ج- توحید ربوبیت
د- همه موارد

۲)در قرآن به چند نفخ صور اشاره شده است؟
الف- یک
ب- دو
ج- سه
د- چهار

*****************************************************

سوالات تفسیر قرآن کریم توسط آیت الله نورمفیدی (جلسه۲۹)    

۱)منظور از تحقق قول و گفتار در مورد معاندان، آیه ای از قرآن است این آیه در کدام سوره قرار دارد؟
الف- یس
ب- مومنون
ج- فصلت
د- حدید

۲)دانشمندی که ریشه رجعت را منتسب به یهودیت دانست کیست؟
الف- مودودی
ب- شیخ محمود شلتوت
ج- محمد عبده

*****************************************************

سوالات تفسیر قرآن کریم توسط آیت الله نورمفیدی (جلسه۲۸)

۱)کدام یک از موارد ذیل جزء اَدِلّه منکرین معاد نمی باشد؟
الف- اِستِبعاد
ب- نسبت دروغگویی به انبیاء درباره معاد
ج- کهنه بودن موضوع معاد
د- همه موارد

۲)در بحث تفسیری به چند نوع کتاب اشاره شد؟
الف- دو نوع
ب- یک نوع
ج- سه نوع
د- هیچکدام

*****************************************************

سوالات تفسیر قرآن کریم توسط آیت الله نورمفیدی (جلسه۲۷)    

۱)در آیه قل سیروا فی الارض.. چند احتمال داده شده است؟
الف- یک
ب- دو
ج- سه
د- هیچکدام
۲)نکته اساسی برای اثبات معاد در بحث تفسیری کدام یک از گزینه های ذیل است؟
الف- حیات و مرگ عالم طبیعت
ب- نبود معاد موجب برتری بدان برخوبان
ج- موجب لغویت زندگی می شود
د- هیچکدام

*****************************************************

سوالات تفسیر قرآن کریم توسط آیت الله نورمفیدی (جلسه۲۶)    

۱)با توجه به تفسیر ، به کدام یک از گزینه های ذیل در مورد رابطه عالم غیب با شهادت اشاره شد؟
الف- رابطه علت و معلول
ب- تقدم رتبه
ج- اساس و منشا بودن غیب برای شهادت
د- همه موارد

۲)کدام یک از آیات ذیل اشاره به گزینه صحیح سوال اول دارد؟
الف- اَلّذی خَلَقَ فَسوّی
ب- وَاَلّذی قدّرَ فَهَدی
ج- الله خالِقُ کُلِ شَی
د- هیچکدام

*****************************************************

سوالات تفسیر قرآن کریم توسط آیت الله نورمفیدی (جلسه۲۵)   

 این مضمون که تفکر موجب دل آگاهی می شود از کیست؟
الف- امام رضا(ع)
ب- امام علی(ع)
ج- امام صادق(ع)
د- همه موارد

سوال دوم
در آیات ذکر شده، از بادها با چه عنوانی نام برده شده است؟
الف- حاملان ابرها
ب- مژده دهندگان رحمت الهی
ج- وسیله عذاب
د- همه موارد

*****************************************************

سوالات تفسیر قرآن کریم توسط آیت الله نورمفیدی (جلسه۲۴)   

۱)کدام یک از شخصیت های ذیل پیشگویی مرحوم آیت اله قاضی را در مورد آینده امام نقل کرده است؟

الف- آیت اله بهجت
ب- علامه طباطبایی
ج- آیت اله میلانی
د- هیچکدام

۲)مهمترین پایه اساسی ادیان الهی چیست؟
الف- شریعت و احکام
ب- اخلاق
ج- توحید
د- همه موارد

***************************************************** 

سوالات تفسیر قرآن کریم توسط آیت الله نورمفیدی (جلسه۲۳)  

۱)در آیات مذکوره خداوند متعال به بندگان برگزیده اش چه هدیه ای عطا نموده است؟
الف- پیروزی
ب- نصرت و یاوری
ج- بهشت
د- هیچکدام

۲)خداوند در مورد زمین به چند نکته اشاره نموده است؟
الف- دو نکته
ب- سه نکته
ج- چهار نکته
د- هیچکدام

*****************************************************  

سوالات تفسیر قرآن کریم توسط آیت الله نورمفیدی (جلسه۲۲)    
۱)کدام از گزینه های ذیل جزء سه موردی که پیامبر فرمودند: هیچکس از آن ها در امان نیست نمی باشد؟
الف- بخل
ب- حسد
ج- کینه
د- ظن و گمان
۲)بعد از رسالت حضرت صالح(ع) دو گروه به تخاصم با یکدیگر افتادند این دو گروه کدامند؟
الف- مستکبران
ب- مستضعفان
ج- هر دو مورد
د- هیچکدام

*****************************************************

سوالات تفسیر قرآن کریم توسط آیت الله نورمفیدی   (جلسه۲۱)
۱)در مورد هدف حضرت سلیمان (ع) از سنجش هوش ملکه سبا، به چند نکته اشاره شده است؟
الف- یک نکته
ب- دو نکته
ج- سه نکته
د- هیچکدام
۲)چه عواملی در ایمان آوردن ملکه سبا موثر گردید؟
الف- دیدن معجزات
ب- برتری قدرت حضرت سلیمان(ع) از قدرت ملکه
ج- هر دو مورد
د- هیچکدام

***************************************************

سوالات تفسیر قرآن کریم توسط آیت الله نورمفیدی   (جلسه۲۰)  
۱)کدام یک از آیات ذیل این مطلب را که عالمِ وجود جلوه اسماء حسنای الهی است، اشاره کرده است؟
الف- الذی خلق فسوی
ب- الذی اعطا کل شی خلقه ثم هدی
ج- و اِن من شی اِلا عندنا خزائنه
د- همه موارد
۲)اسم اعظم کدام یک از نمونه های ذیل است؟
الف- الفاظ و کلمات
ب- مفاهیم ذهنی
ج- حقیقت وجودی
د- هیچکدام

****************************************************

سوالات تفسیر قرآن کریم توسط آیت الله نورمفیدی(جلسه۱۹)
۱)ملکه سبا در مقابل پیشنهاد حضرت سلیمان (ع) چه عکس العملی نشان داد؟
الف- اعلان جنگ
ب- اعلان صلح
ج- دادن جِزیِه
د- هیچکدام
۲)حضرت سلیمان(ع) وقتی تخت ملکه سبا را در نظر خود مشاهده کرد به چند مطلب توجه داد؟
الف- یک مطلب
ب- دو مطلب
ج- سه مطلب
د- هیچکدام

**************************************************

سوالات تفسیر قرآن کریم توسط آیت الله نورمفیدی(جلسه۱۸)
۱)حضرت سلیمان (ع) برای عدم مجازات هدهد چه پیشنهادی کرد؟
الف- عذرخواهی
ب- شفاعت
ج- دلیل آوردن
د- هیچکدام
۲)هدهد وقتی ملکه سبا را دید، چه چیزی باعث شگفتی او شد؟
الف- سلطنت یک زن
ب- قدرتی عظیم در مقابل قدرت سلیمان
ج- پرستش غیر خدا
د- هیچکدام

****************************************************

سوالات تفسیر قرآن کریم توسط آیت الله نورمفیدی  (جلسه۱۷)
۱)خدای متعال در مورد لشگر سلیمان به چند نکته اشاره فرموده است؟
الف- دو نکته
ب- یک نکته
ج- سه نکته
د- هیچکدام
۲)حضرت سلیمان(ع) بعد از فهمیدن پیام مورچه چند درخواست از خدا کرد؟
الف- یک
ب- سه
ج- دو
د- هیچکدام

******************************************************

سوالات تفسیر قرآن کریم توسط آیت الله نورمفیدی (جلسه۱۶)

۱)حضرت علی (ع) فرموده است: با خدا با انصاف رفتار کنید چگونه این امر تحقق پیدا می کند؟

الف- با اقامه نماز
ب- با گناه نکردن
ج- با شکر در برابر نعمت های خدا
د- هیچکدام

۲)حضرت داود و  سلیمان بعد از آنکه خداوند به آن ها دانش خاص اِعطا کرد چه کردند؟

الف- نماز خواندند
ب- شکر خدا نمودند
ج- انفاق کردند
د- همه موارد

******************************************************

سوالات تفسیر قرآن کریم توسط آیت الله نورمفیدی (جلسه۱۵)

۱) آیا گرانی ارزاق هم از نشانه های نه گانه حضرت موسی(ع) معرفی شده است؟

الف) بلی

ب)خیر

۲)در آیات مذکوره مهمترین مسئله ای که در مورد فرعونیان مطرح شده چیست؟

الف) ایجاد تفرقه

ب)تبعیض

ج)برتری جویی

د) هیچکدام

******************************************************

سوالات تفسیر قرآن کریم توسط آیت الله نورمفیدی (جلسه۱۴)

۱) مضمون حدیثی که می فرماید: (به آنچه امید نداری امیدوارتر باش تا آنچه که به آن امید داری) از کدام یک از پیشوایان دینی نقل شد؟
الف- پیامبر (ص)
ب- امام علی (ع)
ج- امام صادق (ع)
د- همه موارد

۲)از حدیث فوق چه برداشتی ارائه شد؟

الف- امیدواری در زندگی
ب- تلاش و جدیت
ج- در میدان عمل چیزهایی به دست می آید که پیش بینی نمی شد
د- هیچکدام

******************************************************

سوالات تفسیر قرآن کریم توسط آیت الله نورمفیدی (جلسه۱۳)
۱)حضرت موسی(ع) وقتی به آتش رسید ندا داده شد مبارک است آن کس که در آتش است. منظور از آن کس کیست؟
الف- حضرت موسی(ع)
ب- مکان مقدس
ج- خداوند متعال
د- هیچکدام
۲)اولین مکالمه خدا با حضرت موسی(ع) در مکان مقدس طوی چه بود؟
الف- به زمین افکندن عصا
ب- جلوگیری از ترس حضرت موسی(ع)
ج- معرفی خود
د- هیچکدام

***************************************************

سوالات تفسیر قرآن کریم توسط آیت الله نورمفیدی (جلسه ۱۲)

۱)در قرآن زینت یافتن اشیاء با چند عبارت بیان شده است؟
الف- یک
ب- دو
ج- سه
د- هیچکدام
۲)از نظر قرآن هدف از زینت دادن پدیده ها چیست؟
الف- جذب انسان ها برای بقا
ب- آزمایش
ج- نشاط و شادابی
د- همه موارد

***********************************************

سوالات تفسیر قرآن کریم توسط آیت الله نورمفیدی(جلسه۱۱)
۱)با توجه به محتوای تفسیر به چند نوع هدایتِ کتاب قرآن اشاره شده است؟
الف- دو نوع
ب- چهار نوع
ج- سه نوع
د- هیچکدام

۲)مهمترین ویژگی کتاب قرآن در هدایت بشر کدام است؟
الف- تازگی داشتن و کهنه نشدن
ب- استفاده از آن برای هر زمان
ج- بهره مندی بی پایان از آن برای همه
د- همه موارد

*************************************************

سوالات تفسیر قرآن کریم حضرت آیت الله نورمفیدی(جلسه ۱۰)

۱)شعرای مورد قبول قرآن دارای چند خصوصیت مثبت هستند؟
الف- دو مورد
ب- چهار مورد
ج- سه مورد
د- هیچکدام

۲)از نگاه آیات مذکوره شیاطین از چه انسانهایی اِلقاء شرارت می کنند؟

الف- سخن چین ها
ب- خائنان
ج- ظالمان و ستمگران
د- هیچکدام

*************************************************

سوالات تفسیر قرآن کریم حضرت آیت الله نورمفیدی(جلسه ۹)

۱)علت اصلی این که شیاطین نمی توانند نازل کننده قرآن باشند چیست؟

الف- حد و اندازه آنان نیست
ب- توان این کار را ندارند
ج- از شنیدن اخبار آسمان برکنارند
د- همه موارد

۲)از پنج دستوری که به رسول خدا داده شد کدام یک پایداری او را تامین می کند؟
الف- توحید
ب- تواضع در برابر مومنین
ج- توکل بر خدا
د- همه موارد

✳️مهلت ارسال پاسخ:  ۱۷  تیر ماه

******************************************************

سوالات تفسیر قرآن کریم حضرت آیت الله نورمفیدی(جلسه ۸)

۱)بر اساس شان نزول سوره قدر که بیان شد، بهتر بودن شب قدر از هزار ماه برای چه نکته است؟

الف) نزول ملائکه

ب)نزول قرآن

ج) تقدیر مقدرات

د) همه موارد

۲)بر اساس گزینه منظور از سوال اول مقصود از مطلع الفجر چیست؟

الف) فجر شب قدر

ب) فجر ظهور آخرین ذخیره الهی

ج) هر دو مورد

د) هیچکدام

✳️مهلت ارسال پاسخ:  ۱۰  تیر ماه

****************************************************

سوالات تفسیر قرآن کریم حضرت آیت الله نورمفیدی(جلسه ۷)

۱)با توجه به بیان معانی و تفاسیر آیات مذکور کدامیک از خصوصیات اخلاقی اعراب شدیداً نکوهش شده است؟

الف)حسد

ب) ظلم

ج) عصبیت

د) غضب

۲) مهمترین خواسته مجرمین متعصب پس از مرگ چیست؟

الف) بخشش گناهان

ب) مهلت خواستن و بازگشت به دنیا

ج)رهایی از آتش جهنم

د)همه موارد

✳️مهلت ارسال پاسخ:  ۲  تیر ماه

*****************************************************

سوالات تفسیر قرآن کریم توسط آیت الله نورمفیدی(جلسه ۶)

۱) اِیکه یعنی شهری که حضرت شعیب (ع) به سوی آنان مبعوث شد در کدام ناحیه قرار داشت؟
الف- شام
ب- فلسطین
ج- اردن
د- هیچکدام

۲)مسئله استاندارد از کدام آیه استفاده می شود؟
الف- آیه ۱۸۱
ب- آیه ۱۸۲
ج- آیه ۱۸۳
د- همه آیات

*****************************************************

سوالات تفسیر قرآن کریم توسط آیت الله نورمفیدی(جلسه ۵)
۱)تندباد مجازات کدام یک از اقوام گذشته بود؟
الف- عاد
ب- نمرودیان
ج- لوط
د- هیچکدام

۲)درخواست مشترک پیامبران مذکور در تفسیر امشب کدام یک از گزینه های ذیل است؟
الف- ایمان
ب- اخلاص
ج- تقوا و پیروی از پیامبر
د- همه موارد

******************************************************

سوالات تفسیر قرآن کریم حضرت آیت الله نورمفیدی-(جلسه چهارم) ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

۱)مشرکان زمان حضرت ابراهیم (ع) در قیامت چه تقاضایی می کنند؟
الف- شفاعت
ب- صَدیق
ج- بهشت
د- هیچکدام

۲)حضرت نوح (ع) را به چه چیزی تهدید کردند؟
الف- ضرب و شتم
ب- آتش زدن
ج- به دار آویختن
د- هیچکدام

✳️مهلت ارسال پاسخ:  ۱۶  اردیبهشت ماه

*****************************************************

سوالات تفسیر قرآن کریم حضرت آیت الله نورمفیدی-(جلسه سوم) ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

۱)در آیه ای که می فرماید بهشت به متقین نزدیک می شود چند معنا ارائه شد؟
الف- دو معنا
ب- سه معنا
ج- یک معنا
د- هیچکدام

۲)از چند گروه جهنمی در آیات مذکوره نام برده شد؟
الف- سه گروه
ب- دو گروه
ج- یک گروه
د- هیچکدام

✳️مهلت ارسال پاسخ:  ۹ اردیبهشت ماه

***************************************************

سوالات تفسیر قرآن کریم حضرت آیت الله نورمفیدی-(جلسه دوم) ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

۱)از گزینه های ذیل کدام یک از عوامل حِکمت است؟
الف- ایمان
ب- صداقت
ج- تقوا
د- امانت

۲)آخرین دعای حضرت ابراهیم(ع) کدام است؟
الف- بعثت خاتم انبیاء
ب- وراثت بهشت
ج- ملحق شدن به صالحان
د- هیچکدام

✳️مهلت ارسال پاسخ:  ۲ اردیبهشت ماه

**************************************************

سوالات تفسیر قرآن کریم حضرت آیت الله نورمفیدی- (جلسه اول) ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۱)حضرت ابراهیم (ع) کدام یک از نعمت های الهی را به صورت قطعی بیان نکرد؟

الف- هدایت
ب- تغذیه
ج- اِحیا
د- هیچکدام

۲)منظور از خطیئه ای که حضرت ابراهیم (ع) به خود نسبت می دهد با اینکه معصوم است چیست؟

الف- گناه صغیره
ب- ترک اولی
ج- اشتغال به کارهای معمولی زندگی
د- هیچکدام

 ✳️مهلت ارسال پاسخ:  ۲۶ فروردین ماه

****************************************************

 سوالات تفسیر قرآن کریم:۰۱/۱۱/۱۳۹۶

۱)در چند سوره از سوره های قرآن ابتدا به حروف مقطعه شده است؟
الف- ۲۴ سوره
ب- ۱۳ سوره
ج-۱۷ سوره
د- هیچکدام

۲)چه چیزی مانع از الزام کردن انسان ها به تسلیم در برابر حق شده است؟

الف- ظَلوم بودن
ب- جَهول بودن
ج- مختار بودن
د- همه موارد

سوالات تفسیر قرآن کریم:۲۴/۱۰/۱۳۹۶

۱)اساس فضائل عبادالرحمن کدام یک از گزینه های ذیل است؟
الف- ایمان
ب- تقوا
ج- صبر
د- همه موارد

۲)بهشتیان از طرف چه کسانی درود و سلام دارند؟
الف- خداوند
ب- ملائکه
ج- بهشتیان
د- همه موارد

سوالات تفسیر قرآن کریم:۱۳۹۶/۱۰/۱۷
توبه مشرکان و کفار مکذب بر کدام یک از پایه های ذیل قرار دارد؟
الف- پشیمانی واقعی از گذشته
ب- ایمان به خدا
ج- اثبات آن در میدان عمل
د- همه موارد

طبع گناه جاودانگی در عذاب الهی است چه چیزی جلوی جاودانگی آن را می گیرد؟
الف- تقوا
ب- مغفرت الهی
ج- خلوص
د- هیچکدام

 

سوالات تفسیر قرآن کریم:۱۳۹۶/۱۰/۰۳

۱)از گزینه های ذیل کدام جزء مواعظ جبرائیل به رسول خداست؟
الف – تقوا
ب- پایان زندگی مرگ است.
ج- پایان دوستی جدایی است.
د- دنیا بی اعتبار است.
۲)تا کنون چند نشانه از نشانه های عبادالرحمن ذکر شده است؟
الف- چهار نشانه
ب- سه نشانه
ج- پنج نشانه
د- هیچکدام

********************

سوالات تفسیر قرآن کریم:۱۳۹۶/۰۹/۲۶

۱) جمله ای که فرمودند:خداوند بنده ای را که در بین همنشینانش خود را متمایز قرار دهد را دوست ندارد از کدام شخصیت است؟
الف- امام علی (ع)
ب- امام حسین (ع)
ج- پیامبر (ص)
د- امام رضا(ع)

۲) بر اساس تفسیر، کلام خداوند نه تنها در بعضی افراد اثر ندارد بلکه باعث نفرت آنها میگردد علت چیست؟

الف- گناه
ب- دلبستگی به مُشتَهیّات نفسانی
ج- بی تقوایی
د- همه موارد

********************

سوالات تفسیر قرآن کریم:۱۳۹۶/۰۸/۲۸

۱)کدام از گزینه های ذیل عامل جذابیت رسول خدا (ص) می باشد؟
الف- اخلاق نبوی
ب- مطابقت پیام وحی با فطرت انسان ها
ج- عدم تقاضای اجرت
د- همه موارد
۲)منظور از عرش در آیه چیست؟
الف- علم الهی
ب- حاکمیت بر جهان هستی
ج- مدیریت جهان مادی

********************

سوالات تفسیر قرآن کریم:۱۳۹۶/۰۸/۲۱

۱)در قرآن برای صاحبان لُب و عقل چه خصوصیاتی ذکر شده است؟
الف- همیشه به یاد خدا بودن
ب- تفکر در آفرینش آسمان ها و زمین
ج- اعتراف به هدف دار بودن جهان
د- همه موارد
۲)صاحبان لُب و خرد در آیات مذکوره ضمن بحث از خدا چه تقاضایی داشتند؟
الف- تقوا
ب- ایمان
ج- محفوظ ماندن از عذاب آتش
د- همه موارد

********************

سوالات تفسیر قرآن کریم:۱۳۹۶/۰۸/۱۴

۱)در قرآن کدام از گزینه های ذیل از برکات بادها شمرده شده است؟
الف- مژده دهندگان رحمت خدا
ب- یک امر طبیعی
ج- تلقیح درختان مُثمِر
د- همه موارد
۲)جهاد کبیر که در آیات مذکوره دستور داده شده چگونه جهادی است؟
الف- جهاد نظامی
ب- جهاد اقتصادی
ج- جهاد سیاسی
د- جهاد فرهنگی

********************

سوالات تفسیر قرآن کریم:۱۳۹۶/۰۸/۰۷

۱)دعای (( الحَمدُ لِلّهِ اَلّذی اَحیانا بَعدَ ما اَماتَنا و اِلَیهِ النُّشُور )) از کدام شخصیت است؟
الف- امام علی (ع)
ب- امام صادق (ع)
ج- امام رضا (ع)
د- پیامبر (ص)
۲)آیاتی که به اهمیت شب و روز اشاره داشت در کدام سوره است؟
الف- شعراء
ب- قصص
ج- شورا
د- هیچکدام

********************

سوالات تفسیر قرآن کریم:( ۱۳۹۶/۰۷/۳۰)

۱)روایتی که می فرماید عقل و خرد راهنمای هوای نفس و هوای نفس مرکب گناهان است از کدام امام است؟
الف- امام صادق (ع)
ب- امام حسین (ع)
ج- امام علی (ع)
د-هیچکدام
سوال دوم:
۲)شهری که مردم حجاز در مسیر بین حجاز و شام آن را مشاهده می کردند مربوط به چه قومی بود؟
الف- ثمود
ب- عاد
ج- لوط
د- هیچکدام

********************

سوالات تفسیر قرآن کریم:(۱۳۹۶/۰۷/۲۳)

۱)از روایاتی که درباره ترتیل ذکر شد کدام یک از گزینه های ذیل استفاده می شود؟
الف- با آرامش خواندن و تدبر در آیات
ب- پناه بردن به خدا از آتش جهنم
ج- درخواست بهشت
د- همه موارد
۲)مناسبت ذکر اقوام معاند گذشته در اینجا چیست؟
الف- تخویف مشرکان زمان
ب- نقل تاریخ امت ها
ج- پایداری انبیاء
د- هیچکدام

********************

سوالات تفسیر قرآن کریم:(۱۳۹۶/۰۷/۱۶)

۱)خداوند متعال در مقابل دشمنی مجرمان با پیامبر از چند راه دفاع می کند؟
الف- ۲ راه
ب- ۳ راه
ج- ۴ راه
د- هیچکدام

۲)کفار بر اساس آیات مذکوره چه اعتراضی به پیامبر داشتند؟
الف- ساحر
ب- کذاب
ج- مجنون
د- هیچکدام

********************

سوالات تفسیر قرآن کریم:۱۳۹۶/۰۶/۲۶

۱)فردی که در آیات سوره فرقان به آن اشاره شده است فردای قیامت از چند جهت اظهار تاسف و ندامت می کند؟
الف- ۲ جهت
ب- ۱ جهت
ج- ۳ جهت
د- ۴ جهت
۲)آن فرد بهشتی که دوستش را در جهنم می بیند چند نکته را به او ذکر می کند؟
الف- ۱ نکته
ب- ۲ نکته
ج- ۴ نکته
د- هیچکدام

********************

سوالات تفسیر قرآن کریم (۱۳۹۶/۰۶/۱۹)      

۱) در بعضی آیاتی که به انشقاق آسمان همزمان با قیامت اشاره داشت جایگاه فرشتگان را چگونه بیان فرمود؟
الف- نزول به زمین
ب- عروج به آسمان
ج- اطراف آسمان
د- همه موارد

۲)طول روز قیامت در کلام رسول خدا برای خوبان چه مقدار تعیین شده است؟
الف- مقدار یک نماز واجب
ب- یک سال
ج- ده سال
د- هیچکدام

********************

سوالات تفسیر قرآن کریم:۱۳۹۶/۰۶/۱۲      
۱)مهم ترین شرط عمل صالح کدام یک از گزینه های ذیل است؟
الف- انگیزه الهی
ب- بزرگی عمل
ج- خدمت به مردم
د- همه موارد
۲)پیامبر (ص) فرمود کم عذاب ترین اهل جهنم عبداله ابن جَدعان است علت آن را چه نکته ای بیان فرموده اند؟
الف- شجاعت
ب- جوانمردی
سیر کردن گرسنگان

********************

سوالات تفسیر قرآن کریم: ۱۳۹۶/۰۵/۲۹

۱)تقاضای نزول ملائکه بر خود را چه کسانی مطرح می کردند؟
الف- کافران
ب- ستمگران
ج- کسانی که لقاء خدا را قبول نداشتند
د- هیچکدام

۲)خداوند در مورد بهانه گیرانی که در حال مرگ خدا را می بینند به چند نکته اشاره فرموده است؟
الف- ۲ نکته
ب- ۴ نکته
ج- ۳ نکته
د- ۱ نکته

********************

سوالات تفسیر قرآن کریم: ۱۳۹۶/۰۵/۲۲

۱)آیات مذکوره علت انحراف مشرکان را چه چیزی معرفی نموده است؟
الف- جهد
ب- تعصب
ج- بهره مندی های دنیوی
د- همه موارد

۲)برای بعضی از اهل جهنم رنج آورترین عذاب چیست؟
الف- تخاصم اهل جهنم
ب- شرمساری
ج- ناسزاگویی به یکدیگر
د- همه موارد

********************

سوالات تفسیر قرآن کریم: ۱۳۹۶/۰۵/۰۱

۱)خداوند انبیاء را از کدام طبقات اجتماعی انتخاب می کند؟
الف- اغنیا
ب- قدرتمندان
ج- مردم عادی
د- شرط خاصی ندارد.

۲)در آیات مذکوره چند امتیاز برای بهشتیان شمرده شده است؟
الف- ۲ امتیاز
ب- ۳ امتیاز
ج- ۱ امتیاز
د- ۴ امتیاز
********************

سوالات تفسیر قرآن کریم۱۳۹۶/۰۴/۲۵

۱)در آیات تلاوت شده کفار چند اتهام را به پیامبر نسبت دادند؟
الف- ۲ مورد
ب- ۳ مورد
ج- ۴ مورد
د- هیچکدام
۲)مفسرین در معنای کلمه مسحور چند احتمال دادند؟
الف- ۴ احتمال
ب- ۳ احتمال
ج- ۲ احتمال
د- هیچکدام

********************

سوالات تفسیر قرآن کریم(۱۳۹۶/۰۴/۱۸)

۱)در آیات مذکوره به چه نکته ای به عنوان مهمترین دلیل پرستش خدای متعال اشاره شده است؟
الف- علم
ب- قدرت
ج- خالقیت
د- همه موارد
۲)معبودهای ساختگی دست بشر فاقد چند چیزند که صلاحیت پرستش را از آنان سلب می نماید؟
الف- ۳ مورد
ب- ۴ مورد
ج- ۵ مورد
د- ۶ مورد

********************

سوالات تفسیر قرآن کریم(۱۳۹۶/۰۴/۱۱)

۱)در معنای برکت چه مفاهیمی دخالت دارد؟
الف- خیر و نفع و دوام و ثبات
ب- هدف دار بودن
ج- هماهنگی با سایر امور
د- هیچ کدام
۲ . تقدیر در مخلوقات حق تعالی که در آیه ذکر شده به کدام یک از معانی ذیل است؟
الف- شکل خاص هر مخلوق
ب- زیبایی ظاهری
ج- اندازه معین
د- همه موارد
د- هیچ کدام

*********************************************************

*********************************************************

*********************************************************

سوالات تفسیر قرآن کریم(۱۳۹۵/۱۲/۰۸)

 ۱)حکم لعان در کدام موارد ذیل جاری می شود؟
الف- نسبت ناروا به همسر
ب- مطلق زنا
ج- نفی ولد
د- هیچکدام
۲)در بحث تفسیر اشاره ای به نقش بسیار مهم اجتهاد شد علتش چیست؟
الف – استنباط احکام
ب- دین را در شرایط متغیر پاسخگوی نیازها و حل معظلات زمان قرار می دهد.
ج- انذار مردم
د- همه موارد

یک دیدگاه

امار بازديد
اوقات شرعي