تصاوير منتخب
ذکر ایام هفته
تقویم روز
اگر شخصی تمام هستی خود به جز اشتیاق را از دست بدهد، می‌تواند دوباره به موفقیت دست یابد.

تفسیر قرآن

روش پاسخگویی: گزینه مورد نظر خود را به سامانه پیامکی  ۱۰۰۰۳۰۳۰۳۰ ارسال نمایید.

 

🔴🔴🔴سوالات تفسیر قرآن کریم حضرت آیت الله نورمفیدی ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۱)حضرت ابراهیم (ع) کدام یک از نعمت های الهی را به صورت قطعی بیان نکرد؟

الف- هدایت
ب- تغذیه
ج- اِحیا
د- هیچکدام

۲)منظور از خطیئه ای که حضرت ابراهیم (ع) به خود نسبت می دهد با اینکه معصوم است چیست؟

الف- گناه صغیره
ب- ترک اولی
ج- اشتغال به کارهای معمولی زندگی
د- هیچکدام

✳️مهلت ارسال پاسخ:  ۲۶ فروردین ماه

**************************************************************

سوالات تفسیر قرآن کریم:۰۱/۱۱/۱۳۹۶

۱)در چند سوره از سوره های قرآن ابتدا به حروف مقطعه شده است؟
الف- ۲۴ سوره
ب- ۱۳ سوره
ج-۱۷ سوره
د- هیچکدام

۲)چه چیزی مانع از الزام کردن انسان ها به تسلیم در برابر حق شده است؟

الف- ظَلوم بودن
ب- جَهول بودن
ج- مختار بودن
د- همه موارد

سوالات تفسیر قرآن کریم:۲۴/۱۰/۱۳۹۶

۱)اساس فضائل عبادالرحمن کدام یک از گزینه های ذیل است؟
الف- ایمان
ب- تقوا
ج- صبر
د- همه موارد

۲)بهشتیان از طرف چه کسانی درود و سلام دارند؟
الف- خداوند
ب- ملائکه
ج- بهشتیان
د- همه موارد

سوالات تفسیر قرآن کریم:۱۳۹۶/۱۰/۱۷
توبه مشرکان و کفار مکذب بر کدام یک از پایه های ذیل قرار دارد؟
الف- پشیمانی واقعی از گذشته
ب- ایمان به خدا
ج- اثبات آن در میدان عمل
د- همه موارد

طبع گناه جاودانگی در عذاب الهی است چه چیزی جلوی جاودانگی آن را می گیرد؟
الف- تقوا
ب- مغفرت الهی
ج- خلوص
د- هیچکدام

 

سوالات تفسیر قرآن کریم:۱۳۹۶/۱۰/۰۳

۱)از گزینه های ذیل کدام جزء مواعظ جبرائیل به رسول خداست؟
الف – تقوا
ب- پایان زندگی مرگ است.
ج- پایان دوستی جدایی است.
د- دنیا بی اعتبار است.
۲)تا کنون چند نشانه از نشانه های عبادالرحمن ذکر شده است؟
الف- چهار نشانه
ب- سه نشانه
ج- پنج نشانه
د- هیچکدام

********************

سوالات تفسیر قرآن کریم:۱۳۹۶/۰۹/۲۶

۱) جمله ای که فرمودند:خداوند بنده ای را که در بین همنشینانش خود را متمایز قرار دهد را دوست ندارد از کدام شخصیت است؟
الف- امام علی (ع)
ب- امام حسین (ع)
ج- پیامبر (ص)
د- امام رضا(ع)

۲) بر اساس تفسیر، کلام خداوند نه تنها در بعضی افراد اثر ندارد بلکه باعث نفرت آنها میگردد علت چیست؟

الف- گناه
ب- دلبستگی به مُشتَهیّات نفسانی
ج- بی تقوایی
د- همه موارد

********************

سوالات تفسیر قرآن کریم:۱۳۹۶/۰۸/۲۸

۱)کدام از گزینه های ذیل عامل جذابیت رسول خدا (ص) می باشد؟
الف- اخلاق نبوی
ب- مطابقت پیام وحی با فطرت انسان ها
ج- عدم تقاضای اجرت
د- همه موارد
۲)منظور از عرش در آیه چیست؟
الف- علم الهی
ب- حاکمیت بر جهان هستی
ج- مدیریت جهان مادی

********************

سوالات تفسیر قرآن کریم:۱۳۹۶/۰۸/۲۱

۱)در قرآن برای صاحبان لُب و عقل چه خصوصیاتی ذکر شده است؟
الف- همیشه به یاد خدا بودن
ب- تفکر در آفرینش آسمان ها و زمین
ج- اعتراف به هدف دار بودن جهان
د- همه موارد
۲)صاحبان لُب و خرد در آیات مذکوره ضمن بحث از خدا چه تقاضایی داشتند؟
الف- تقوا
ب- ایمان
ج- محفوظ ماندن از عذاب آتش
د- همه موارد

********************

سوالات تفسیر قرآن کریم:۱۳۹۶/۰۸/۱۴

۱)در قرآن کدام از گزینه های ذیل از برکات بادها شمرده شده است؟
الف- مژده دهندگان رحمت خدا
ب- یک امر طبیعی
ج- تلقیح درختان مُثمِر
د- همه موارد
۲)جهاد کبیر که در آیات مذکوره دستور داده شده چگونه جهادی است؟
الف- جهاد نظامی
ب- جهاد اقتصادی
ج- جهاد سیاسی
د- جهاد فرهنگی

********************

سوالات تفسیر قرآن کریم:۱۳۹۶/۰۸/۰۷

۱)دعای (( الحَمدُ لِلّهِ اَلّذی اَحیانا بَعدَ ما اَماتَنا و اِلَیهِ النُّشُور )) از کدام شخصیت است؟
الف- امام علی (ع)
ب- امام صادق (ع)
ج- امام رضا (ع)
د- پیامبر (ص)
۲)آیاتی که به اهمیت شب و روز اشاره داشت در کدام سوره است؟
الف- شعراء
ب- قصص
ج- شورا
د- هیچکدام

********************

سوالات تفسیر قرآن کریم:( ۱۳۹۶/۰۷/۳۰)

۱)روایتی که می فرماید عقل و خرد راهنمای هوای نفس و هوای نفس مرکب گناهان است از کدام امام است؟
الف- امام صادق (ع)
ب- امام حسین (ع)
ج- امام علی (ع)
د-هیچکدام
سوال دوم:
۲)شهری که مردم حجاز در مسیر بین حجاز و شام آن را مشاهده می کردند مربوط به چه قومی بود؟
الف- ثمود
ب- عاد
ج- لوط
د- هیچکدام

********************

سوالات تفسیر قرآن کریم:(۱۳۹۶/۰۷/۲۳)

۱)از روایاتی که درباره ترتیل ذکر شد کدام یک از گزینه های ذیل استفاده می شود؟
الف- با آرامش خواندن و تدبر در آیات
ب- پناه بردن به خدا از آتش جهنم
ج- درخواست بهشت
د- همه موارد
۲)مناسبت ذکر اقوام معاند گذشته در اینجا چیست؟
الف- تخویف مشرکان زمان
ب- نقل تاریخ امت ها
ج- پایداری انبیاء
د- هیچکدام

********************

سوالات تفسیر قرآن کریم:(۱۳۹۶/۰۷/۱۶)

۱)خداوند متعال در مقابل دشمنی مجرمان با پیامبر از چند راه دفاع می کند؟
الف- ۲ راه
ب- ۳ راه
ج- ۴ راه
د- هیچکدام

۲)کفار بر اساس آیات مذکوره چه اعتراضی به پیامبر داشتند؟
الف- ساحر
ب- کذاب
ج- مجنون
د- هیچکدام

********************

سوالات تفسیر قرآن کریم:۱۳۹۶/۰۶/۲۶

۱)فردی که در آیات سوره فرقان به آن اشاره شده است فردای قیامت از چند جهت اظهار تاسف و ندامت می کند؟
الف- ۲ جهت
ب- ۱ جهت
ج- ۳ جهت
د- ۴ جهت
۲)آن فرد بهشتی که دوستش را در جهنم می بیند چند نکته را به او ذکر می کند؟
الف- ۱ نکته
ب- ۲ نکته
ج- ۴ نکته
د- هیچکدام

********************

سوالات تفسیر قرآن کریم (۱۳۹۶/۰۶/۱۹)      

۱) در بعضی آیاتی که به انشقاق آسمان همزمان با قیامت اشاره داشت جایگاه فرشتگان را چگونه بیان فرمود؟
الف- نزول به زمین
ب- عروج به آسمان
ج- اطراف آسمان
د- همه موارد

۲)طول روز قیامت در کلام رسول خدا برای خوبان چه مقدار تعیین شده است؟
الف- مقدار یک نماز واجب
ب- یک سال
ج- ده سال
د- هیچکدام

********************

سوالات تفسیر قرآن کریم:۱۳۹۶/۰۶/۱۲      
۱)مهم ترین شرط عمل صالح کدام یک از گزینه های ذیل است؟
الف- انگیزه الهی
ب- بزرگی عمل
ج- خدمت به مردم
د- همه موارد
۲)پیامبر (ص) فرمود کم عذاب ترین اهل جهنم عبداله ابن جَدعان است علت آن را چه نکته ای بیان فرموده اند؟
الف- شجاعت
ب- جوانمردی
سیر کردن گرسنگان

********************

سوالات تفسیر قرآن کریم: ۱۳۹۶/۰۵/۲۹

۱)تقاضای نزول ملائکه بر خود را چه کسانی مطرح می کردند؟
الف- کافران
ب- ستمگران
ج- کسانی که لقاء خدا را قبول نداشتند
د- هیچکدام

۲)خداوند در مورد بهانه گیرانی که در حال مرگ خدا را می بینند به چند نکته اشاره فرموده است؟
الف- ۲ نکته
ب- ۴ نکته
ج- ۳ نکته
د- ۱ نکته

********************

سوالات تفسیر قرآن کریم: ۱۳۹۶/۰۵/۲۲

۱)آیات مذکوره علت انحراف مشرکان را چه چیزی معرفی نموده است؟
الف- جهد
ب- تعصب
ج- بهره مندی های دنیوی
د- همه موارد

۲)برای بعضی از اهل جهنم رنج آورترین عذاب چیست؟
الف- تخاصم اهل جهنم
ب- شرمساری
ج- ناسزاگویی به یکدیگر
د- همه موارد

********************

سوالات تفسیر قرآن کریم: ۱۳۹۶/۰۵/۰۱

۱)خداوند انبیاء را از کدام طبقات اجتماعی انتخاب می کند؟
الف- اغنیا
ب- قدرتمندان
ج- مردم عادی
د- شرط خاصی ندارد.

۲)در آیات مذکوره چند امتیاز برای بهشتیان شمرده شده است؟
الف- ۲ امتیاز
ب- ۳ امتیاز
ج- ۱ امتیاز
د- ۴ امتیاز
********************

سوالات تفسیر قرآن کریم۱۳۹۶/۰۴/۲۵

۱)در آیات تلاوت شده کفار چند اتهام را به پیامبر نسبت دادند؟
الف- ۲ مورد
ب- ۳ مورد
ج- ۴ مورد
د- هیچکدام
۲)مفسرین در معنای کلمه مسحور چند احتمال دادند؟
الف- ۴ احتمال
ب- ۳ احتمال
ج- ۲ احتمال
د- هیچکدام

********************

سوالات تفسیر قرآن کریم(۱۳۹۶/۰۴/۱۸)

۱)در آیات مذکوره به چه نکته ای به عنوان مهمترین دلیل پرستش خدای متعال اشاره شده است؟
الف- علم
ب- قدرت
ج- خالقیت
د- همه موارد
۲)معبودهای ساختگی دست بشر فاقد چند چیزند که صلاحیت پرستش را از آنان سلب می نماید؟
الف- ۳ مورد
ب- ۴ مورد
ج- ۵ مورد
د- ۶ مورد

********************

سوالات تفسیر قرآن کریم(۱۳۹۶/۰۴/۱۱)

۱)در معنای برکت چه مفاهیمی دخالت دارد؟
الف- خیر و نفع و دوام و ثبات
ب- هدف دار بودن
ج- هماهنگی با سایر امور
د- هیچ کدام
۲ . تقدیر در مخلوقات حق تعالی که در آیه ذکر شده به کدام یک از معانی ذیل است؟
الف- شکل خاص هر مخلوق
ب- زیبایی ظاهری
ج- اندازه معین
د- همه موارد
د- هیچ کدام

*********************************************************

*********************************************************

*********************************************************

سوالات تفسیر قرآن کریم(۱۳۹۵/۱۲/۰۸)

 ۱)حکم لعان در کدام موارد ذیل جاری می شود؟
الف- نسبت ناروا به همسر
ب- مطلق زنا
ج- نفی ولد
د- هیچکدام
۲)در بحث تفسیر اشاره ای به نقش بسیار مهم اجتهاد شد علتش چیست؟
الف – استنباط احکام
ب- دین را در شرایط متغیر پاسخگوی نیازها و حل معظلات زمان قرار می دهد.
ج- انذار مردم
د- همه موارد

یک دیدگاه

امار بازديد
اوقات شرعي