تصاوير منتخب
ذکر ایام هفته
تقویم روز
اگر شخصی تمام هستی خود به جز اشتیاق را از دست بدهد، می‌تواند دوباره به موفقیت دست یابد.

بزرگداشت ۱۸ اسفند

سال ۱۳۹۲

IMG_2147

IMG_2163

05

IMG_2184

IMG_2188

01

IMAGE635301287022847567

04

IMG_2301

03

02

امار بازديد
اوقات شرعي