تصاوير منتخب
ذکر ایام هفته
تقویم روز
جایگاه و موقعیت را میتوان خرید ولی احترام را باید کسب کرد...

بزرگداشت ۱۸ اسفند

سال ۱۳۹۲

IMG_2147

IMG_2163

05

IMG_2184

IMG_2188

01

IMAGE635301287022847567

04

IMG_2301

03

02

امار بازديد
اوقات شرعي