تصاوير منتخب
ذکر ایام هفته
تقویم روز
به اندازه ای عاقل باشید که بتوانید برای آنچه لیاقتش را دارید، صبر کنید...!!!

هفته وحدت گرامی باد.

پیامبر اکرم (ص):

مسلمانان با هم برادرند و هیچکس بر دیگری برتری ندارد، جز به تقوی.

photo_2017-12-04_11-11-48

امار بازديد
اوقات شرعي