تصاوير منتخب
ذکر ایام هفته
تقویم روز
جایگاه و موقعیت را میتوان خرید ولی احترام را باید کسب کرد...

هفته وحدت گرامی باد.

پیامبر اکرم (ص):

مسلمانان با هم برادرند و هیچکس بر دیگری برتری ندارد، جز به تقوی.

photo_2017-12-04_11-11-48

امار بازديد
اوقات شرعي