تصاوير منتخب
ذکر ایام هفته
تقویم روز
جایگاه و موقعیت را میتوان خرید ولی احترام را باید کسب کرد...

برگزیدگان پنجمین مسابقه استانی کتابخوانی اندیشه مطهر معرفی شدند.*برگزیدگان  خردسال:

 

*برگزیدگان  بزرگسال:

Capture2

photo_2018-07-02_10-42-41 photo_2018-07-02_10-42-49 photo_2018-07-02_10-43-02

امار بازديد
اوقات شرعي